loader

Teenused

Sautele OÜ pakub järgmisi töid
 • Kõik elektritööd ja sellega seonduv
 • Elektrikilpide koostamine, paigaldamine, ühendamine, renoveerimine ja uuendamine
 • Kaabeldustööd nii seespool hoonet kui ka väljaspool
 • Küttesüsteemide ehitus põrandatesse, treppidesse, käiguteed
 • Potensiaaliühtlustus
 • Innovaatilised ja säästlikud valguslahendused
Samas ka automaatika töid
 • Projekteerimine
 • Kilpide valmistamine
 • Paigaldamine
 • Käivitamine ja programeerimine
 • Hooldust
 • Järgmistele süsteemidel
  • Ventilatsioonisüsteemid
  • Küttesüsteemid
  • Tuletõrje sprinkler ja vee
  • Jahutussüsteemid

Copyright © Sautele OÜ | Aedes Web Solutions